Pożegnanie

Z ogromnym żalem przyjęliśmy informację o śmierci

Ś.p. Aleksandra Szpaka

Współpracownika, Człowieka dużej skromności, pracowitości i pogody ducha.

Łączymy się w bólu z Małżonką i Córką, przekazując słowa otuchy
i pocieszenia.

Bogusław Liberadzki oraz pracownicy biur poselskich