Dzień Kobiet 2021

Pierwszy raz nie wiem, co z okazji 8 Marca mam powiedzieć. Za nami przecież rok dramatycznej walki kobiet w obronie ich praw, które w kraju członkowskim Unii Europejskiej, wydawałyby się czymś normalnym, codziennym. Prawo do równouprawnienia – zarówno co do warunków pracy jak i płacy, prawo do decydowania o swoim losie, prawo do opieki medycznej, […]

To Polska wstąpiła do Unii Europejskiej, a nie odwrotnie!

Według Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej nowelizacja ustawy o KRS, która umożliwiała sędziom odwoływanie się od decyzji Rady co do wyboru członków Sądu Najwyższego może naruszać prawo UE. Także kolejne nowelizacje ustawy o Krajowej Radzie Sądowniczej, które doprowadziły do zniesienia skutecznej kontroli sądowej rozstrzygnięć Rady o przedstawieniu prezydentowi RP wniosków o powołaniu kandydatów na sędziów SN, […]

Covid i liberalizm

Niestety znów mamy ponad 12 tys. zakażeń na dobę i ponad trzystu zmarłych. Trzecia fala pandemii jest faktem. A skoro tak, to – co oczywiste – robi się nerwowo nie tylko wokół programu szczepień, ale też wokół całej służby zdrowia. Trudno udawać, że wszystko idzie w jak najlepszym porządku. W takich okolicznościach tym łatwiej wychodzą […]

Z Funduszem pod górę

Na początku wszyscy mieli nadzieję, że ratyfikacja Funduszu Odbudowy przejdzie przez parlamenty krajów członkowskich szybko i już na wiosnę KE podzieli pierwszą ratę – 13 proc. udziału każdego z państw w przydzielonych środkach. Premier Portugalii pełniący od stycznia obowiązki szefa prezydencji europejskiej – António Luís Santos da Costa, wezwał kraje członkowskie do szybkiego uporania się […]

Podróż do Złocieńca

Akcja szczepień przeciwko COVID-19 rozwija się ślamazarnie, ale za to obfituje w niespodzianki. Jedną z nich jest swego rodzaju „loteria covidowa” – nie wiadomo bowiem, gdzie zostaniemy na szczepienie skierowani. Znane są przypadki, kiedy 70-latków kieruje się do punktów szczepień odległych nawet o ponad 100 kilometrów od miejsca zamieszkania. Wielu pacjentów ma więc niespodziewany problem: […]

Plan pracy komisji TRAN na 2021 rok

Zachęcam do zapoznania się z planem pracy komisji Transportu i Turystki PE, której jest członkiem, na 2021 rok. COMMTTEE ON TRANSPORT AND TOURISM WORK IN PROGRESS 9th legislature Title Rapporteur Shadow rapporteurs Calendar Remarks Responsible AD/ast I. LEGISLATIVE REPORTS REQUIRING 1st READING Capacity of EASA to act as Performance Review Body of the Single European […]

Spotkanie z przewodniczącym PE Davidem Sassolim

We wtorek 26 stycznia 2021 roku wraz z moim asystentem w Brukseli Damianem Syjczakiem spotkaliśmy się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassoli,. Odbyłem ciekawą rozmowę o wyzwaniach stojących przed Parlamentem i Unią Europejską w 2021 roku. Będzie to rok przede wszystkim szczepień przeciw COVID-19, ale również rozpoczęcia wdrażania nowych Wieloletnich Ram Finansowych oraz wypłacania środków […]

Zróbmy to jako pierwsi

Jak zapowiada Ministerstwo Finansów w tym miesiącu mają się rozpocząć konsultacje społeczne poświęcone zagospodarowaniu środków UE. To bardzo dobrze. Pieniądze z budżetu UE i z Funduszu Odbudowy są ogromną (i co tu dużo mówić) jedyną szansą dla naszej gospodarki. Ta zaś jest „zdemolowana”. Dokładnie tak określił aktualną sytuację główny doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej […]

Korygujmy plany ws. budowy CPK

Nie trzeba być znawcą problemów transportu lotniczego, żeby zdać sobie sprawę, że branża lotnicza przeżywa fatalny okres. PLL LOT planowały przewieźć w 2020 r. 12 mln pasażerów. Na skutek pandemii COVID-19 rok 2020 zamknie się zapewne liczbą 2 mln. Rok wcześniej było ponad 10 mln pasażerów i 91,9 mln zł zysku operacyjnego. Gdyby nasz największy […]

Wsparcie niezrównoważone?

Nie sądzę, żeby pan premier miał taki zamysł, żeby wspierać gminy górskie, gdzie dominuje elektorat PiS, jednocześnie ignorując gminy nadmorskie, gdzie głosy rozkładają się inaczej. Na pewno tak nie jest, ale jak ktoś patrzy na wszystko przez polityczne okulary, nie będzie miał problemu z taką właśnie interpretacją. Premier nie chciał, ale tak wyszło, niestety. I […]