Podsumowanie roku 2022

–  Panie Profesorze, spotykamy się, bo znowu kończy się rok. Czy pana zdaniem spełniły się te wszystkie życzenia, które składaliśmy sobie u jego progu? Jaki był ten nasz 2022? – Bardzo trudny, w każdym razie daleko nie taki, jakiego sobie życzyliśmy. Mówiąc „MY” mam na myśli nas, jako ogół Polaków, społeczeństwo. W wymiarze indywidualnym – […]

Ukraina w systemie infrastruktury kolejowej UE – konferencja w Senacie RP

„Ukraina w systemie infrastruktury kolejowej Unii Europejskiej” – taki był temat konferencji w Senacie RP, w której uczestniczyłem i w której brali udział specjaliści i przedstawiciele biznesu z Ukrainy i Polski. Sprawa jest bardzo ważna. Rosja, która najechała Ukrainę i zajęła część jej terytorium prowadzi regularną wojnę na froncie, ale też z rozmysłem niszczy infrastrukturę […]

Odra

  Wydarzenie goni wydarzenie tak szybko, że aż człowiekowi wydaje się, że to co było ważne wczoraj dziś już ważne nie jest. To złudne odczucie. Przekonałem się o tym podczas ostatnich spotkań w Szczecinie z okazji jubileuszu 25-lecia Północnej Izby Gospodarczej. Wszędzie bowiem, na konferencjach prasowych, także w mediach, pytany byłem o zatrucie Odry. Odkąd […]

Pierwszy taki przypadek!

Komisja Europejska wystąpiła do Rady Unii Europejskiej o wstrzymanie wypłacenia Węgrom 65 proc. środków z Funduszu Spójności na lata 2021-2027, tj. 7,5 mld euro. Pamiętajmy, że Węgry nie mogą też korzystać z preferencyjnych pożyczek w ramach Funduszu Odbudowy na sumę niemal 5,8 mld euro, bo wcześniej KE nie zatwierdziła ich KPO (Krajowego Planu Odbudowy). Przyczyna […]

Skarga przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia KPO

Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL, skierowały w niedzielę (28 sierpnia) skargę przeciwko Komisji Europejskiej, która zaakceptowała zapisy o „kamieniach milowych” w polskim KPO dotyczące przywrócenia praworządności.  Autorzy skargi tłumaczą, że ich celem jest wyegzekwowanie od Komisji Europejskiej pełnej realizacji orzeczeń TSUE przed podjęciem decyzji o wypłacie […]

Delegacja SGH

W ostatnich dniach miałem przyjemność gościć w Brukseli delegację Szkoły Głównej Handlowej na czele z Rektorem prof. Piotrem Wachowiakiem. Opowiedziałem gościom, jak wygląda praca w Parlamencie Europejskim oraz procedura legislacyjna, odbyliśmy również spotkania w Komisji Europejskiej oraz brukselskim oddziale Polskiej Akademii Nauk. Delegacja miała także okazję wziąć udział w obradach Komisji Transportu i Turystyki. Dziękuję […]

Strefa Euro

Od 1 stycznia przyszłego roku Chorwacja przystąpi do strefy euro. Jak 20 kraj Unii Europejskiej przyjmie wspólnotową walutę. Warto pamiętać, że Chorwacja wstąpiła do Unii Europejskiej 1 lipca 2013. My 1 maja 2004. Wejście do strefy euro zajęło im 9 lat, my od 18 lat skutecznie się euro opieramy, mimo, że do przyjęcia tej waluty […]

Czy KPO będzie w końcu zaakceptowany?

Prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie Komisja Europejska zatwierdzi polski Krajowy Plan Odbudowy. Nie oznacza to jednak uruchomienia środków! Te zostaną odblokowane dopiero po wycofaniu się ze zmian w systemie sądownictwa, które Unia uznaje za niezgodne z zasadami praworządności, czyli: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinarnego i przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów. Polski rząd prawdopodobnie […]

Niech żyje Unia Europejska! Niech żyje 1 Maja!

Jeśli ode mnie zależałaby współczesna forma uczczenia 1 Maja, to byłoby to nie tylko Święto Pracy, ale również święto wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Od tamtego dnia mija właśnie 18 lat. Byliśmy już w NATO. Ten cud – tak, nie waham się użyć tego określenia, a nawet je powtórzę: ten cud, to najlepsze co nas […]