Do rzeczy

W najnowszym numerze „Do Rzeczy”, na str. 6, w dziale „Listy”, na środkowej kolumnie na dole, znajdą Państwo ten anons:

„Sprostowanie

W 1997 r. firma Autostrada Wielkopolska dostała trzy koncesje na budowę autostrady A2, które nie uprawniały do czerpania z niej zysków przez 40 lat.

Bogusław Liberadzki”.

Rzecz tyczy publicystyki prasowo-telewizyjnej, która rozgorzała miesiąc temu wokół Autostrady A2 i firmy „Autostrada Wielkopolska SA”, która tę drogę budowała. Liczni publicyści – m.in. tygodnika „Do Rzeczy” – twierdzili, że to ja, jako minister Transportu i Gospodarki Morskiej w rządzie SLD wydałem koncesję, która upoważniała tę firmę do dowolnego kształtowania opłat za przejazd. Przez 40 lat! Wielokrotnie to prostowałem i tłumaczyłem, jak było naprawdę. Tygodnik „Do Rzeczy”, jako pierwszy zdecydował się wydrukować przywołane wyżej sprostowanie.