Dobre wiadomości dla środowiska transportowców

Komisja Europejska przedkłada w trybie pilnym trzy projekty rozporządzeń istotnych dla transportowców borykających się z utrudnieniami spowodowanymi koronawirusem.
1. Spełnione zostały postulaty międzynarodowych przewoźników drogowych o potrzebie zmiany rozporządzenia odnośnie okresów ważności zaświadczeń, licencji, certyfikatów, przesunięcia okresów kontroli technicznych i wymogów szkoleniowych w transporcie samochodowym. Ten punkt jest już przyjęty w planie sesji plenarnej i jeszcze w tym tygodniu odbędzie się głosowanie. Na marginesie – prośby w tej sprawie otrzymałem od PRO i ZMPD.
2. Będzie też przedłożona propozycja rozporządzenia zmieniająca rozporządzenie z roku 2017, co pozwoli zarządcom infrastruktury portowej na dużą elastyczność w zmniejszaniu opłat za korzystanie z tej infrastruktury;
3. Głosowane także będzie rozporządzenie, które zmieni rozporządzenie odnośnie wspólnych przepisów operacyjnych w usługach lotniczych UE. To będzie zmiana rozporządzenia (profesjonaliści wiedzą o co chodzi) nr. 1008 z roku 2008. Zatem transport lądowy – zwłaszcza samochodowy, porty morskie i lotnictwo – w tych obszarach następuje bardzo szybka reakcja Komisji Europejskie. Wymienione rozporządzenia poddane zostaną debacie i głosowaniu, co traktuję jako bardzo korzystną informację dla naszego środowiska oraz jako odpowiedź na postulaty stamtąd wypływające.
Jeśli chodzi o sektor turystyczny, też przecież przeżywający potężne kłopoty – jeśli Komisja Europejska przedłoży satysfakcjonujący dokument w tej sprawie, to PE na pewno jak najpilniej włączy go do programu swoich prac.