Dobre wieści dla polskich przewoźników

Dzisiaj w Komisji Transportu i Turystyki Parlamentu Europejskiego odbyło się głosowanie nad raportem Pani Poseł Merji Kyllönen ,,Wymogi w zakresie egzekwowania prawa oraz szczegółowe zasady dotyczące delegowania kierowców w sektorze transportu drogowego”. W jego trakcie posłowie 27 głosami do 21 zagłosowali za przyjęciem kompromisu wyłączającego z delegowania transport międzynarodowy.