Działania Grupy S&D w sprawie szybkiej pomocy dla branży turystycznej

W sytuacji, gdy sektor turystyki i podróży w Unii Europejskiej jest prawie zatrzymany, Grupa S&D wzywa Komisję Europejską, Radę UE i Radę Europejską do uratowania branży poprzez wdrożenie Europejskiego Funduszu Gwarancji Podróży!

W liście wysłanym do liderów trzech instytucji Grupa S&D apeluje o szybkie środki, które zapewnią przetrwanie firmom turystycznym chroniąc je przed bankructwem oraz będą chronić prawa podróżnych. Grupa S&D wzywa również do wprowadzenia europejskiego certyfikatu turystyki, który pozwoli firmom na posiadanie jasnych wytycznych, dotyczących wdrażania środków bezpieczeństwa, aby zapobiec dalszemu rozprzestrzenianiu się COVID-19.

W liście czytamy:
W obliczu tego bezprecedensowego, wielopłaszczyznowego kryzysu nasza odpowiedź musi sprostać temu wyzwaniu. Jednym z sektorów poważnie dotkniętych skutkami pandemii COVID-19 jest turystyka, która jest obecnie trzecią co do wielkości gałęzią gospodarki w Europie. Przyczynia się do całego europejskiego PKB o ponad 10% i zapewnia ponad 25 milionów miejsc pracy na kontynencie.
Aby ocalić te 25 milionów miejsc pracy i miliony podróżnych, czy to w celach wypoczynkowych, rodzinnych czy zawodowych, wzywamy liderów instytucji UE do natychmiastowego działania.
Musimy działać teraz. Później będzie za późno!

Cały list dostępny na stronie S&D:
https://www.socialistsanddemocrats.eu/pl/node/122185