Europejski Tydzień Parlamentarny 2019

W dniach 18-19 lutego 2019 r. w Brukseli odbędzie się Europejski Tydzień Parlamentarny (ETP). Wydarzenia te są organizowane co roku przez Parlament Europejski we współpracy z państwem członkowskim sprawującym Prezydencję w Radzie Unii Europejskiej. Jest to znakomita okazja do rozmów między parlamentarzystami z różnych krajów UE.

Jako Wiceprzewodniczący PE odpowiedzialny za kontakty z Parlamentami Narodowymi, razem z Wiceprzewodniczącą Rumuńskiej Izby Deputowanych p. Carmen-Ileana MIHĂLCESCU, będę prowadził panel o temacie „Konwergencja, stabilizacja i spójność w UGW: jaka rola Wieloletnich Ram Finansowych ?”.

 

Program ETP 2019 

Uczestnicy ETP 2019