Europejski Tydzień Sportu

W Międzynarodowym Domu Kultury w Międzyzdrojach odbyła się wielka Gala podsumowująca XXIV Sportowy Turniej Miast i Gmin 2018, będący jednocześnie X Europejskim Tygodniem Sportu Dla Wszystkich. Z przyjemnością skorzystałem z zaproszenia na tę uroczystość. Trudno bowiem przecenić znaczenie takich inicjatyw – nie tylko przecież dla rozwoju kultury fizycznej, ale dla kultury w ogóle, dla integracji międzypokoleniowej, bycia razem, wspólnego dążenia do jak najlepszego wyniku w szlachetnym współzawodnictwie. Tym bardziej, że jak uświadomił mi prezes Zachodniopomorskiego Związku Towarzystw Krzewienia Kultury, pan Krzysztof Szyszlak, w Sportowy Turniej Miast i Gmin bardzo angażują się samorządy, a biorą w nim znaczący udział ludzie niezamożni, dzieci i młodzież z biedniejszych, czy po prostu z biednych środowisk. Gdyby nie ten Turniej, gdyby nie ogniska TKKF, te dzieci być może w ogóle nie miałby możliwości uprawiania sportu, nie mówiąc już o wyjeździe na sportowe wakacje,czy o wzięciu udziału w tak dużej imprezie sportowej.

Sam pomysł zorganizowania sportowego turnieju miast i gmin zrodził się kilkadziesiąt lat temu w Warszawie.

– A może by tak w jednym dniu, na przykład w Dniu Dziecka, zorganizować w całej Polsce imprezy sportowe na masową skalę, powiedział ktoś przy jakiejś okazji…

– Potem – kontynuował – podsumowalibyśmy informacje ze wszystkich województw: gdzie było najwięcej zawodów, w ilu dyscyplinach, ile osób wzięło w nich udział. Wyłonieni na tej podstawie zwycięzcy byliby nagradzani pucharami, medalami…

Pomysł spodobał się wszystkim. Za jego realizację zabrało się TKKF. Towarzystwo miało swe ogniska w całej Polsce, miało instruktorów, trenerów, no i najważniejsze – wielkie grono społeczników. Powstał program sportowy, określono jakie dyscypliny turniej ma obejmować, regulaminy zawodów, kryteria wyłaniania zwycięzców. Był rok 1994, 37 rok istnienia TKKF.

Na początku podstawowym kryterium wyłaniania najlepszych było to, ile poszczególne gminy przeznaczały na ten cel pieniędzy. Rychło jednak okazało się, że to nie było zbyt sprawiedliwe. Na przykład w Zachodniopomorskim gminy nadmorskie, turystycznie rozwinięte, popularne w całym kraju, a więc bogate – zawsze miały więcej możliwości od tych z głębi województwa. One więc zawsze były górą, mimo, że mniejsze gminy nie raz potrafiły zmobilizować całą społeczność do udziału w zawodach. Ostatecznie więc stanęło na tym, że zwycięzcy będą wyłaniani w kilku kategoriach, a o podziale na te kategorie będzie decydował stosunek liczby biorących udział w zawodach do ogólnej liczby mieszkańców.

I bardzo dobrze – w końcu działalność TKKF jest z założenia dla wszystkich, a niejedynie dla zamożnych. Dziesiątki sekcji działają, bo jest ku temu zapał, są chętni. To wystarczy, żeby kultura fizyczna stawała się ważnym elementem życia społecznego. Jednym z przykładów może być Białogard i istniejący tam od 12 lat Ośrodek Pracy Ruchowej. Uczestnicy, osoby starsze, nie wyobrażają sobie, żeby we wtorki i czwartki nie było zajęć! A to jest między innymi impreza, która wliczana jestdo Sportowego Turnieju Miast i Gmin. Jako jedna z wielu, rzecz jasna. W zachodniopomorskim jest 60 ognisk TKKF i każde ma swój profil działania. Są sekcje pływackie, rowerowe, tenisa sportowego, brydżowe, szachowe, biegowe, nordic walking, wędkarskie – i każda działa, angażuje ludzi, sportowo aktywizuje społeczeństwo.

Gdy weszliśmy do Unii Europejskiej okazało się, że w innych krajach, podobne do naszego towarzystwa krzewienia kultury fizycznej, organizowały podobne imprezy. I tak oto nasz Sportowy Turniej Miast i Gmin stał się imprezą europejską!

I jak na wielką imprezę przystało trwa już nie jeden dzień, a cały tydzień – od Dnia Matki do Dnia Dziecka. A mnie, jako wiceprzewodniczącemu PE przypadło w udziale nowe zadanie – promowanie Sportowego Turnieju Miast i Gmin na europejskiej arenie. Tym chętniej to robię, że województwo zachodniopomorskie, skąd m.in. zostałem wybrany, od ośmiu lat z rzędu w tej ogólnopolskiej imprezie zajmuje pierwsze miejsce. Nie inaczej było i w tym roku! Wszystkim gratuluję. A oto zachodniopomorscy zwycięzcy:

GRUPA I – do 5 tysięcy mieszkańców:

Miasto i Gmina DZIWNÓW

GRUPA II – od 5 do 7,5 tysięcy mieszkańców:

Miasto i Gmina KALISZ POMORSKI

GRUPA III – od 7,5 do 15 tysięcy mieszkańców:

Gmina KOŁOBRZEG

GRUPA IV – od 15 do 40 tysięcy mieszkańców:

Miasto i Gmina PYRZYCE

GRUPA V – od 40 do 100 tysięcy mieszkańców:

Miasto KOŁOBRZEG

GRUPA VI – powyżej 100 tysięcy mieszkańców:

Miasto KOSZALIN 

Dzięki partnerowi Gali – Województwu Zachodniopomorskiemu – laureaci Sportowego Turnieju Miast i Gmin otrzymali piękne statuetki, i puchary. Wszyscy otrzymali również certyfikaty uczestnictwa w Turnieju.

Główną Nagrodę w wysokości 10.000 złotych ufundowaną przez Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego, Olgierda Geblewicza, otrzymała Gmina Sławoborze,jako najaktywniejsza Gmina w Sportowym Turnieju Miast i Gmin.