Finał Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej

Dzisiaj w auli Uniwersytetu Szczecińskiego odbyło się uroczyste podsumowanie Wojewódzkiego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej: „Polak, Europejczyk, czyli nie taka Unia straszna.” Był to konkurs dla uczniów klas VIII szkół podstawowych, III klas gimnazjalnych oraz III klas szkół ponadgimnazjalnych województwa zachodniopomorskiego.
Jego celem było propagowanie wiedzy o Unii Europejskiej, o jej prawach i zasadach jakie obowiązują wszystkie państwa członkowskie, o korzyściach jakie z tej przynależności odnosimy, o miejscu Polski w rodzinie państw europejskich.
Nagrodą za zwycięstwo jest wyjazd dziesięciorga laureatów wraz z opiekunami do Brukseli.
Do konkursu, który zorganizowałem siłami mojego biura zgłosiło się prawie 60 szkół i 400 uczniów, co samo w sobie jest wielkim sukcesem.
Dziś miałem okazję poznać z bliska wspaniałe dziewczęta i wspaniałych chłopców – uczestników konkursu, porozmawiać z nimi i oczywiście uhonorować najlepszych. Do zobaczenia w Brukseli!