Głos Szczeciński – Rozmowa Tygodnia

Głos Szczeciński  /16.05.2019 r./

1000 euro miesięcznie – taką minimalną pensję w Europie proponuje Bogusław Liberadzki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego startujący w eurowyborach z list Koalicji Europejskiej. Do takiej kwoty powinniśmy dojść w ciągu 2-3 lat. W Polsce równowartość takiej pensji byłaby wypłacana w złotówkach.

– Mamy 19 państw, które są członkami strefy euro, mamy 2 państwa, czyli Szwecja i Dania, które są poza strefą euro, ale w każdej chwili mogą do niej dołączyć. Zostaje 6 państw, które nie mają euro. Bułgaria już zgłosiła deklarację, Czechy też. Czy będzie rozsądne pozostawać poza strefa euro? – mówi Liberadzki i proponuje, by przeprowadzić poważne prace i badania w jakich warunkach wprowadzić euro, kiedy i jakie byłyby skutki niewprowadzenia euro w Polsce.

Bogusław Liberadzki przypomina także o nowej dyrektywy unijnej Parlament Europejski, czyli tak zwane uczciwe transakcje w łańcuchu żywnościowym. Chroni ona producentów żywności, by otrzymywali oni należne pieniądze za swój towar. Czy tak się stanie – to zależy już od rządu, który musi w Polsce wprowadzić odpowiednie regulacje.