Jubileusz Profesora

W tych dniach na Uniwersytecie Szczecińskim odbyła się konferencja na temat kolejowych przewozów pasażerskich. Temat podzielony był na dwa okresy. Pierwszy – można powiedzieć pionierski, obejmujący pierwsze lata transformacji ustrojowej i gospodarczej, czyli lata 1992 – 2000. I drugi – od roku 2001 r. W obu przypadkach uwzględniono podział na przewozy regionalne i IC.
Nie miejsce tu i pora, by zajmować Państwa zagadnieniami technicznymi i teoretycznymi, ale jedno pragnę przekazać. Kolej notuje systematyczne spadki przewozów. Dotyczy to zarówno transportu towarowego jak i pasażerskiego. 30 lat temu na podróż pociągiem decydowało się miliard pasażerów rocznie, ale 20 lat temu – już tylko 430 milionów, a rok temu jeszcze mniej – 230 milionów. Jaka jest rada? Jedna – kolej musi przewozić pasażerów punktualnie, bezpiecznie, szybko, w dobrych warunkach. Jedynie wysoki poziom usług może odwrócić od kolei niebezpieczne trendy.
Z konferencją wiązała się uroczystość 40-lecia pracy naukowej prof. dr hab. Juliusza Engelhardta, Dziekana Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego. W związku z jubileuszem miałem przyjemność przekazać Mu osobiście gratulacje i życzenia.
Dorobek naukowy i dydaktyczny prof. dr hab. Juliusza Engelhardta, a także pełnione przez niego funkcje Zastępcy Dyrektora Generalnego PP PKP oraz Wiceministra Infrastruktury sprawiły, iż obecni byli goście pełniący w przeszłości ważne, czy wręcz kluczowe role w zarządzaniu transportem kolejowym w Rzeczypospolitej Polskiej.

Zdjęcie 1. Stoją od lewej:
Cezary Grabarczyk – Minister Infrastruktury w rządzie Donalda Tuska
Franciszek Adam Wielądek – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 1989-1990
Bogusław Liberadzki – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 1993-1997
Juliusz Engelhardt – Dziekan Wydziału Zarządzania i Ekonomiki Usług
Ewaryst Waligórski – Minister Transportu i Gospodarki Morskiej 1990- 1992

Zdjęcie 2:
Wręczenie listów gratulacyjnych od Dziekana Kolegium Zarządzania i Finansów SGH oraz Katedry Transportu SGH od dziesięcioleci współpracującej z WZiEU US.

Zdjęcie nr. 3:
Jubilat otrzymał również księgę z kopiami starodruków będących w posiadaniu Biblioteki Głównej SGH.