Kanclerz Niemiec w Parlamencie Europejskim

Dziś w Parlamencie Europejskim gościliśmy kanclerz Niemiec Angelę Merkel.

W swoim wystąpieniu pani kanclerz nakreśliła pięć głównych priorytetów prezydencji niemieckiej, która rozpoczęła się 1 lipca.

  1. Prawa podstawowe i rządy prawa.
  2. Ochrona klimatu i inwestycje, które będą czynić UE bardziej zieloną oraz pozwolą na reindustrializację Unii.
  3. Digitalizacja gospodarki i życia społecznego, która pozwoli na ożywienie więzi społecznych i konkurencyjności UE.
  4. Wzmocnienie spójności i solidarności Europy wobec wyzwań stojących przed wspólnotą -zarówno tych wewnętrznych, jak i globalnych.
  5. Europa suwerenna w swoich działaniach, która zajmuje silną pozycję na świecie oraz skutecznie potrafi chronić swoich obywateli.

Najważniejsze wyzwanie zdaniem pani kanclerz, to jednak walka z globalną pandemią i jej skutkami. Przypominała, że na skutek koronawirusa zmarło ponad 100 tys. Europejczyków, a setki tysięcy zostało zakażonych. Działania unijne powinny zostać skierowane na ochronę milionów miejsc pracy, szczególnie w tych sektorach, gdzie obywatele obawiają się o swoją przyszłość.

Jako fundamenty europejskiej wspólnoty wymieniła rządy prawa, prawa człowieka i godność ludzką. Wspomniała, że 35 lat spędziła we wschodnim bloku i w związku z tym praworządność ma dla niej szczególne znaczenie.

Brawami nagrodzono zdanie mówiące o wyeliminowaniu mowy nienawiści oraz potrzebę rozwijania liberalnej demokracji w sposób transparentny.

Część przemówienia Angela Merkel poświęciła polityce zagranicznej. Wymieniając punkty zapalne wskazała m.in. na Rosję, Białoruś, Turcję, czy kraje afrykańskie. Jednoznacznie opowiedziała się natomiast na kontynuowaniem prac nad członkostwem Albanii i Macedonii Północnej w strukturach Unii. Podkreśliła, że wciąż dużym problemem pozostaje migracja, w związku z tym potrzeba wspólnej polityki i solidarności Unii Europejskiej. Opowiedziała się za rozwojem relacji transatlantyckich i przyjęciem strategicznych rozwiązań w stosunku do Chin, z którymi w sprawach gospodarczych powinniśmy zbilansować obroty. Musimy mieć jednak świadomość stanu praworządności i przestrzegania praw człowieka w tym kraju.

Kolejnym punktem, na który kanclerz Niemiec zwróciła uwagę było wzmocnienie instytucji unijnych tak, aby w najważniejszych kwestiach móc osiągać kompromis – tutaj podkreśliła szczególną rolę Parlamentu Europejskiego.

Niemiecko-francuska propozycja 500 mln euro na fundusz odbudowy będzie dyskutowana w lipcu na forum RE. Kanclerz zaapelowała o jedność w tej sprawie. Każde państwo może wnieść swój wkład w odbudowę gospodarki po pandemii, ale trzeba zrzec się partykularnych i indywidualnych interesów.

W swoim wystąpieniu wyraziła wiarę, że projekt europejski jest żywy i ma przed sobą przyszłość. Powinniśmy jednak dbać o to wszyscy. Bądźmy razem w zjednoczonej Europie! – zakończyła pani kanclerz.

Wystąpienie zostało nagrodzone owacjami na stojąco.