Kluczowe kwestie dla polskiego sektora międzynarodowego transportu drogowego podczas pandemii

W związku ze zbliżającymi się posiedzeniami komisji TRAN Parlamentu Europejskiego oraz planowanymi dyskusjami z Komisarzem Thierry Breton jak i Komisarz Adiną Valean na temat pandemii COVID19, jej skutków i strategii wyjścia Zrzeszenie Międzynarowoych Przewoźników Drogowych w Polsce przesłało do mnie informacje na temat kluczowych kwestii dla polskiego sektora międzynarodowego transportu drogowego. 

Zachęcam do zapoznania się z poniższymi punktami.

  1. Pilnych działań wymaga kwestia wydłużania ważności dokumentów takich jak prawa jazdy, świadectwa kierowcy czy kod 95 potwierdzający uzyskanie odpowiednich kwalifikacji oraz ich uznawania przez inne kraje UE. Kwestia ta wymaga uregulowania na poziomie europejskim. Z punktu widzenia polskich przewoźników kluczowe jest uznawanie przez kraje strefy Schengen wiz posiadanych przez kierowców z państw trzecich np. z Ukrainy, którzy zatrudnieni są przez polskie firmy.
  2. W efekcie pandemii kraje UE na wniosek Komisji Europejskiej słusznie wprowadziły poluzowanie zasad dotyczących czasu jazdy i odpoczynków. Niestety w konsekwencji przewoźnicy borykają się z chaosem prawnym i zróżnicowanymi regulacjami w krajach UE. Sytuacja ta wymaga uregulowania na poziomie europejskim tak, aby zasady były jednolite. W tej sprawie ZMPD w dniu 24 marca wystosowało pismo do Komisji Europejskiej (przesyłamy je w załączeniu).
  3. Nadal trudna jest sytuacja na granicy między Unią Europejską a Turcją. Turcja skutecznie utrudnia wjazd na swoje terytorium przewoźnikom i kierowcom z wielu krajów UE. Obecnie przed wjazdem na teren Turcji obowiązuje 14dniowa kwarantanna. Dodatkowo przewoźnicy tureccy nadal mogą swobodnie poruszać się po terenie UE, co prowadzi do nieuczciwej konkurencji. Na początku kwietnia ZMPD zwróciło się w tej sprawie z apelem do Komisji Europejskiej (pismo w załączeniu). ZMPD wzywa do podjęcia działań dyplomatycznych, a w razie braku rezultatów działań odwetowych.
  4. Komisja Europejska przedstawiła wspólne wytyczne ws. strategii wychodzenia z pandemii. Szczególnie ważna z punktu widzenia przewoźników jest koordynacja działań podejmowanych przez Państwa Członkowskie tak, aby uniknąć chaosu na granicach, z jakim mieliśmy do czynienia na początku pandemii. Ważne jest także, aby masowymi testami w pierwszej kolejności objąć między innymi kierowców. W momencie luzowania ograniczeń z pewnością zwiększy się ruch na granicach- w tej kwestii kluczowe jest sprawne funkcjonowanie zielonych korytarzy oraz unikanie zbędnych kontroli pojazdów ciężarowych na przejściach granicznych.
  5. Obecnie Komisja Europejska pracuje nad programem wsparcia dla gospodarki (Recovery Plan). Jesteśmy przekonani, że wyjątkowa sytuacja sektora transportu drogowego powinna zostać w tym planie uwzględniona. ZMPD na poziomie krajowym postulowało wprowadzenie szeregu rozwiązań, z których nie wszystkie zostały wzięte pod uwagę tj. zwolnienie z podatków od środków transportowych, zwolnienie z opłat drogowych czy dofinansowanie do pensji minimalnej przez 6 miesięcy.
  6. Pomimo pandemii nadal toczą się prace nad częścią socjalną Pakietu Mobilności. ZMPD stoi na stanowisku, że skutki pandemii oraz wyjątkowa, trudna sytuacja w sektorze transportu drogowego powinna zostać wzięta pod uwagę podczas obecnych prac nad Pakietem. Zdajemy sobie sprawę, że zmiana zapisów Pakietu będzie bardzo trudna, tym bardziej dziękujemy za podejmowane inicjatywy w tej sprawie. W sowim piśmie z dnia 24 marca do Komisji Europejskiej ZMPD zwróciło uwagę, że skutki pandemii COVID-19 dla transportu drogowego powinny zostać uwzględnione w planowanym przez Komisję Europejską studium skutków.