Konferencja na temat kolejowego „Jedwabnego Szlaku”

Profesor Bogusław Liberadzki zainaugurował dzisiaj międzynarodową konferencję  ,,Key corridors, main terminals and train
features in the „Silk road” railway network- Towards a high performance „pipeline” Trans-Eurasian Railway Land Bridge”, poświęconą
sieci kolejowej zwanej ,,Jedwabnym szlakiem „.