Konferencja Przewodniczących Parlamentów Narodowych Państw członkowskich Unii Europejskiej Tallin 23-24 kwietnia

Uczestniczyłem w Konferencji wraz z Przewodniczącym Tajanim jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za współpracę z parlamentami narodowymi i bezpieczeństwo. Uczestniczyli w niej także przedstawiciele państw kandydujących oraz państw obserwatorów.
Konferencja odbywała się w dwóch sesjach. W poniedziałek była sesja poświęcona przyszłości Unii Europejskiej , sesja wtorkowa sprawom bezpieczeństwa i obrony. We wtorek zabrałem głos w imieniu Parlamentu Europejskiego.
Przyjęta konkluzja zawiera następujące główne tezy :
1. potwierdzono wartości takie jak prawa człowieka, wolności, demokracja, równość oraz rządy prawa;
2. wyrażono wolę systematycznego wprowadzania reform chroniąć dotychczasowe osiągnięcia integracji przy wzmocnieniu partycypacji parlamentów narodowych;
3.w związku z Brexitem, wyrażono wolę utrzymania jedności EU 27;
4. potwierdzono otwartość Unii na rozszerzenie, podstawą musi być przestrzeganie wartości, realizacja reform i ich wiarygodność;
5. potrzebna jest aktywność obywateli , systematyczne podnoszenie transparentności procesów decyzyjnych oraz integralność instytucjonalna Unii;
6. opowiedziano się za Globalną Strategią Unijnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa;
7. potrzebne jest wzmocnić wspólną zdolność obronną jako uzupełnienie NATO, podnieść poziom interoperacyjności sił zbrojnych oraz rozwój przemysłu obronnego;
8. bezpieczeństwo obywateli jest wciąż zagrożone, trzeba zatem wzmocnić współpracę stosownych służb państw członkowskich;

Marszałek Sejmu Marek Kuchciński, występując jako panelista, zakończył przemówienie dwoma pytaniami :
1. Czy chcemy zmian Traktatów Europejskich?
2. Czy w ramach Traktatów Europejskich można wzmocnić rolę parlamentów narodowych ?

Bezpośrednio na pytania odpowiedział Wolfgang Schauble przewodniczący Bundestagu.
Sens wypowiedzi był następujący : Unia powinna być zróżnicowana zgodnie z wolą państw co do integracji w poszczególnych obszarach. Można rozważać zmiany Traktatów w tym duchu także wzmacniając rolę narodowych parlamentów.