Konferencja sprawozdawcza za 2017 r,

W piątek /16.02.2018 r./ w zachodniopomorskim Chociwlu  przy wypełnionej po brzegi sali prof. Bogusław Liberadzki przedstawił swoim wyborcom, współpracownikom, a także członkom SLD sprawozdanie ze swej pracy w 2017 r.  Przypomniał swoje działania na forum Parlamentu Europejskiego podejmowane zarówno w charakterze wiceprzewodniczącego PE, jak również członka grupy posłów SLD, wchodzącej w skład Grupy Europejskich Socjalistów i Demokratów. Trochę czasu mu to zajęło, bo uzbierało się tych inicjatyw sporo. Była to organizacja konferencji, uchwały, raporty czy opinie, a nawet (jak ostatnio w przypadku fotogramów Macieja Kłosia „Twarze polskiej kultury – muzyka, literatura, film, sztuka”) wystawy artystyczne.
Prof. Liberadzki zdał również sprawę ze wszystkiego co robił na rzecz swoich wyborców – ze swych inicjatyw na terenie województwa zachodniopomorskiego. Były to nie tylko konferencje, spotkania, konkursy, czy patronaty, ale też działania o bardziej konkretnym wymiarze dla mieszkańców regionu. Wspomnieć przede wszystkim warto stałe zainteresowanie pana profesora postępem prac przy budowie drogi ekspresowej S6 ze Szczecina do Koszalina. Załatwienie europejskich funduszy na tę inwestycję nie było proste. Profesor ściągnął nawet do Szczecina członków komisji do spraw transportu PE, żeby na  miejscu pokazać im wagę i znaczenie tego zadania dla regionu. Teraz stara się na bieżąco monitorować tę inwestycję, towarzyszyć jej postępom.
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zaprezentował również zebranym  swoje główne cele na bieżący rok .
W dalszej części konferencji odbyła się debata na temat obecnej sytuacji Polski w Unii Europejskiej.