Niemcy i Polska w UE. Pomiędzy Europą w bezruchu i Europą dwóch prędkości

W dniu 23 maja 2017 r. prof. Bogusław Liberadzki wziął udział w debacie na temat stosunków polsko-niemieckich i przyszłości Unii Europejskiej. Partnerem w dyskusji był Jens Geier, europoseł S&D . Debatę zorganizowały  Centrum im. Ignacego Daszyńskiego oraz Fundacja im. Friedricha Eberta w Polsce.  Zarówno w trakcie debaty, jak i w ramach odpowiedzi na pytania licznie zgromadzonej publiczności, poruszono najistotniejsze bieżące kwestie polityki europejskiej, m.in.

– Co Polska powinna zrobić, aby pozostać w centrum Unii Europejskiej, a nie na jej politycznych peryferiach? Czy i kiedy powinniśmy przyjąć wspólną walutę?

– Jaką globalną politykę powinna prowadzić Unia Europejska? Jak dyskutować z Donaldem Trumpem i Władimirem Putinem? Na ile realne jest tworzenie wspólnej europejskiej armii?

– Jaka przyszłość czeka Unię Europejską po Brexicie? Jak rozwiązać problem imigrantów?

– Jakim przywódcą Francji będzie Emmanuel Macron i co to oznacza dla Unii Europejskiej?

Prof. Bogusław Liberadzki zwrócił uwagę, że Unia Europejska liczyć będzie, po wyjściu Wielkiej Brytanii, łącznie ok. 440 mln obywateli, przy czym Polska i Niemcy będą liczyć łącznie ok. 120 mln obywateli, a więc niemal 30% ludności całej UE. Czyni to współpracę polsko-niemiecką istotnym filarem integracji europejskiej. Zwrócono też uwagę na potrzebę większej „promocji” Unii Europejskiej wśród jej obywateli. To właśnie Unii zawdzięczamy pokój w Europie, a także możliwość wspólnego konkurowania z największymi globalnymi gospodarkami. Podkreślono też znaczenie działań grupy socjalistów w Parlamencie Europejskim, tj. niedawne zaproponowanie przez Komisje Europejską pakietu socjalnego dla Europy. Na zakończenie przypomniano też o nieustannie aktualnym postulacie powierzenia więcej władzy Parlamentowi Europejskiemu (kosztem Komisji Europejskiej), jako reprezentantowi ludności Unii Europejskiej.