Odszedł Stanisław Stolorz

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość, że
23 kwietnia br. odszedł
STANISŁAW STOLORZ
Przewodniczący Federacji Związków Zawodowych Kolejarzy
 
Zmarł nagle, niespodziewanie. Kolejarska rodzina poniosła bolesną stratę.
Stanisław Stolorz był nie tylko świetnym fachowcem, który przeszedł całą drogę kolejarskiej kariery od dyżurnego ruchu począwszy.
Był też znanym i powszechnie szanowanym działaczem związkowym i społecznym, z determinacją walczącym o ochronę praw pracowniczych. Jego postawa i wielkie zasługi jakie poniósł w obronie kolejarskich interesów wyniosły go na sam szczyt związkowej drabiny, zaskarbiły Mu zaufanie i sympatię całego środowiska.
Staszku, umawialiśmy się w niedzielę w Stargardzie, w Kolegiacie…
Żegnaj Przyjacielu!
Łączę się w bólu z Rodziną Stanisława Stolorza.
Prof. Bogusław Liberadzki
Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego