Pisma do Jeana Claude Junckera i Fransa Timmermansa

Dzisiaj wraz z Krystyną Łybacką i Januszem Zemke, przesłaliśmy na ręce Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej Jean- Claude Junckera Fransa Timmermansa, pisma w sprawie braku odpowiedzi ze strony komisarz Very Jourovej na naszą korespondencję z z lipca 2018 i stycznia 2019 w sprawie represyjnej ustawy o zmianie ustawy o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy policji i służb specjalnych oraz ich rodzin. 

Pismo do Jean-Claude Junckera

Pismo do Fransa Timmermansa