Podsumowanie działalności w 2018 roku

W piątek, 11 stycznia, odbyło się noworoczne spotkanie podsumowujące działalność parlamentarną Prof. Bogusława Liberadzkiego w 2018 roku. To był bardzo pracowity rok. Wystarczy wspomnieć parę liczb. Tylko w czasie sesji plenarnych poseł zabierał głos ok. 150 razy. Ich tematyka  począwszy od problemów jednoznacznie politycznych, po czysto gospodarcze, zawiązane z prawami i interesami Polski i Polaków w Unii.. Obiecywana przez niego w kampanii wyborczej trasa S3 jest gotowa od granicy województwa dolnośląskiego do Szczecina. Umowa na budowę tunelu w Świnoujściu jest podpisana. W tym roku będą oddawane kolejne newralgiczne dla regionu odcinki trasy S6. Bez środków z Unii Europejskiej tych inwestycji by nie przeprowadzono. Do swoich ważnych osiągnięć w 2018 roku  Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego zalicza duży udział w przyjęciu przez PE dyrektywy o pracownikach oddelegowanych, a także przygotowanie i przeprowadzenie przez cały proces legislacyjny rozporządzenia o prawach pasażerów kolei.
Oprócz tego odbywał liczne spotkania z mieszkańcami regionu, przyjmował ich wizyty w PE, wspomagał liczne konkursy wiedzy o UE.