Posiedzenie Parlamentu Europejskiego

Wczoraj i dziś przewodniczyłem obradom Parlamentu Europejskiego w Strasburgu. Dzisiejsza sesja plenarna z polskiego punktu widzenia była szczególnie ważna. Tematem debaty była bowiem ochrona zwierząt podczas transportu w UE i poza nią.
Niezbędne jest jasne określenie zasad ich przewożenia we wszystkich państwach członkowskich i, co najważniejsze, zapewnienie właściwego i skutecznego ich przestrzegania – zwłaszcza w przypadku dłuższego transportu poza  granice UE. Od tego w znacznym stopniu zależy odpowiedni poziom dobrostanu zwierząt.