Prezentacja raportu o Prawach i obowiązkach pasażerów w ruchu kolejowym

Dzisiaj o godzinie 15:00 na posiedzeniu Komisji Transportu i Turystyki (TRAN) zostanie zaprezentowany projekt sprawozdania w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczącego praw i obowiązków pasażerów w ruchu kolejowym pełna wersja tekstu jest dostępna tutaj: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+COMPARL+PE-618.100+01+NOT+XML+V0//PL ], którego sprawozdawcą jest Pan Profesor Bogusław Liberadzki.

Projekt sprawozdania powstał po konsultacji z 21 zainteresowanymi stronami na ponad 40 różnych spotkaniach i zorganizowaniu przesłuchania w komisji TRAN w dniu 20 lutego 2018 r. sprawozdawca zaproponował 55 poprawek, które zostały opublikowane w dniu 28 lutego 2018 r.
Postulowane zmiany utrzymują transport kolejowy w przystępnej cenie dla wszystkich obywateli UE, poprawiają prawa pasażerów, w szczególności osób o ograniczonej sprawności ruchowej i zmniejszają nierówne traktowanie kolei w porównaniu z innymi mniej zrównoważonymi środkami transportu.

Dyskusję na żywo w Komisji TRAN będzie można śledzić od godziny 15:05 tutaj http://www.europarl.europa.eu/ep-live/pl/committees/video?event=20180319-1500-COMMITTEE-TRAN .