Priorytety dla sektora morskiego – tworzenie innowacji, wzrost i zatrudnienie w regionie Morza Bałtyckiego

W dniu 30 maja br. prof. Bogusław Liberadzki wziął udział w konferencji organizowanej przez Danish Martime Authority, EU Strategy for Baltic Sea Region oraz Finnish Transport Safety Agency.
W panelu dyskusyjnym pt. „Priorytety dla sektora morskiego – tworzenie innowacji, wzrost i zatrudnienie w regionie Morza Bałtyckiego”, udział wzięli europosłowie z czterech krajów basenu morza Bałtyckiego – Merja Kyllönen (Finlandia, GUE), Bendt Bendtsen (Dania, EPP), Petras Auštrevičius (Litwa, ALDE) oraz Bogusław Liberadzki (Polska, S&D).
Profesor Liberadzki poruszył kwestię konieczności dbania o ekologię oraz bezpieczeństwa żeglugi po Morzu Bałtyckim poprzez właściwe monitorowanie i egzekwowania ustanowionego już prawa w tych dziedzinach.
Profesor Liberadzki zwrócił szczególną uwagę na konieczność zunifikowania i zintegrowania procesu edukacji w polskich Akademiach Morskich w Szczecinie oraz w Gdyni tak, by wszechstronnie szkolić przyszłych absolwentów nie tylko pod kątem wiedzy nawigacyjnej, ale również zarządzania oraz ochrony środowiska. Profesor zwrócił uwagę, że obecnie tylko nikły procent absolwentów polskich Akademii morskich znajduje zatrudnienie w polskim przemyśle morskim, co jest niekorzystnym zjawiskiem.