Radiowy poranek w lubuskim Radiu Zachód:

O Polsce

Większość krajów UE opowiedziała się za ponownym omówieniem stanu praworządności w Polsce, dojdzie do tego 19 lutego. Mam nadzieję, że ton rozmowy będzie nieco inny, nowy, uwzględniający zmianę ustawy w sprawie Sądu Najwyższego.

Budżet unijny

Będzie trudniej? 60 mld Euro wydzielone jest na dwa duże programy. Pierwszy – stworzenie europejskiego przemysłu obronnego. Wystarczy się włączyć w ten program i współpracować nad utworzeniem 8 tys. armii europejskiej w ciągu 4 lat. Drugi – 25 mld. Euro, to jest program dostosowawczy do strefy Euro. Pozostałe pieniądze będą przydzielane wedle niezmienionych procedur. Będą też ułatwienia zwłaszcza w stosunku do państw, z którymi mamy dobre doświadczenia, a z Polską są dobre doświadczenia.

Co może spowodować trudności – to stałe grillowanie Polski w kwestiach praworządności – wtedy pieniądze mogą być przyznane, ale nie będą uruchomione.

Obrona Unii od wewnątrz

Technologia podsłuchu, nagrywania, ingerowania w cyberprzestrzeni rozwinęła się tak dalece, że trudno ją kontrolować. Mamy świadomość, że cyberataki mogą być przeprowadzane nie tylko od wewnątrz, ale i z zewnątrz. Mamy z tym do czynienia. Jesteśmy bardzo silnie atakowani przez Rosję i Stany Zjednoczone. I jedni i drudzy nie życzą sobie Unii silnej i zwartej, więc próbują Unię rozgrywać. Pojawił się nowy gracz Huawei, czyli Chiny. Pracujemy nad tym.

Wykorzystywanie środków europejskich

906 mln. Euro, czyli prawie 4 mld. złotych tyle przyznano woj. lubuskiemu. Wykorzystuje się je dobrze, w terminie, więc województwo otrzymuje premię – dodatkowe pieniądze.

Wybory do PE

W jakiej koalicji SLD pójdzie do tych wyborów? Zobaczymy. Konwencja krajowa partii w połowie lutego. Generalnie jesteśmy z utworzeniem bloku „pro-europejskiego”.

Brexit

Jaka Unia po najbliższych wyborach europejskich? Na pewno na jej kształt wpłynie Brexit. Jaki będzie finał Brexitu – nie wiem. Z brytyjskiego punktu widzenia twardy Brexit byłby katastrofą. Natomiast jeśli chodzi o pozostałe kraje Unii – nastąpiła konsolidacja! Nawet obecny prawicowy rząd polski stanął na stanowisku, że wynegocjowany traktat rozwodowy nie podlega renegocjacji.

Słabość SLD

Sondaże bywają kapryśne. Jesteśmy biedną partią i dlatego nie uczestniczymy na równi z innymi w boju medialnym.

Całej rozmowy można posłuchać tu:

Gość Radia Zachód