Ruszamy

Jako przewodniczący delegacji SLD w grupie Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim chciałem poinformować Państwa, że od wtorku będę brał udział w konsultacjach prezydium grupy S&D z udziałem przewodniczących wszystkich delegacji narodowych. Będzie to pierwsze takie spotkanie, a nasze rozmowy dotyczyć będą m.in. wyboru przewodniczącego grupy Socjalistów i Demokratów w nowo wybranym Parlamencie Europejskim. Zgłoszono na razie dwa nazwiska, być może pojawią się inne.

Będziemy także uzgadniać nasze preferencje w sprawie przyszłych koalicji. Przesłanki będą dwie.

Po pierwsze – analizować będziemy deklaracje składane przez inne grupy polityczne w sprawach programowych. Przyszłe porozumienie bowiem musi być zbudowane przede wszystkim na fundamencie programowym. Po drugie zaś – musi ono gwarantować co najmniej 50 proc. głosów w całym Parlamencie.

Kolejną sprawą, nad którą będziemy się zastanawiać, będzie oczywiście skład naszej grupy politycznej – jakie ugrupowania będą ją tworzyć. Chodzi na przykład o wniosek o przyjęcie do grupy Socjalistów i Demokratów „Wiosny”, który złożył Robert Biedroń jako przewodniczący jej delegacji. O wyniku konsultacji w tej sprawie oczywiście poinformuję. Przy okazji przypominam, że do grupy S&D – zgodnie z zapowiedziami, jakie składaliśmy od początku – przystępuje cała pięcioosobowa delegacja SLD.