Simone Veil (1927-2017). Pierwsza przewodnicząca Parlamentu Europejskiego.

W dniu 4 lipca w Strasburgu uczczono uroczyście pamięć Simone Veil, pierwszej przewodniczącej Parlamentu Europejskiego, wybranego po raz pierwszy w sposób bezpośredni w 1979 roku.
Urodzona w 1927 roku we Francji, w wieku 16 lat wraz z rodzicami i rodzeństwem znalazła się w Auschwitz, jako więzień z numerem 78651. Holokaust przeżyła tylko Simone Veil.
Jako minister zdrowia w rządzie francuskim prezydenta Valéry’ego Giscarda d’Estaing, doprowadziła do depenalizacji aborcji we Francji. Lata dziewięćdziesiąte były czasem jej aktywności politycznej we Francji.
Miałem zaszczyt spotkać osobiście Simone Veil parę lat temu w Brukseli, przy okazji nadania jej imienia placowi w otoczeniu Parlamentu Europejskiego. Nawiasem mówiąc w sąsiedztwie Bulwaru Solidarności.
Przypomniano przemówienia inauguracyjne Przewodniczącej Simone Veil wygłoszone po wyborze w lipcu 1979 roku, z uwagi na jego wagę i aktualności. Poniżej polskie tłumaczenie tego przemówienia.

Przemówienie Simone Veil