Skarga przeciwko Komisji Europejskiej w sprawie zatwierdzenia KPO

Stowarzyszenie Europejskich Sędziów Administracyjnych (AEAJ), Europejskie Stowarzyszenie Sędziów (EAJ), Rechters voor Rechters oraz MEDEL, skierowały w niedzielę (28 sierpnia) skargę przeciwko Komisji Europejskiej, która zaakceptowała zapisy o „kamieniach milowych” w polskim KPO dotyczące przywrócenia praworządności.  Autorzy skargi tłumaczą, że ich celem jest wyegzekwowanie od Komisji Europejskiej pełnej realizacji orzeczeń TSUE przed podjęciem decyzji o wypłacie środków unijnych dla Polski. Wskazują w niej, że „kamienie milowe” dalece nie wystarczają do zapewnienia niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej oraz lekceważą orzeczenia Trybunału Sprawiedliwości UE w tym zakresie. Według nich sędziowie zawieszeni decyzjami Izby Dyscyplinarnej powinni zostać natychmiast przywróceni do pracy, bez konieczności prowadzenia odrębnego postępowania w tym zakresie.

 

Ostatecznie Komisja Europejska podtrzymała pozytywną rekomendację dla Rady Unii Europejskiej w sprawie polskiego Krajowego Planu Odbudowy, więc sprzeciw nie wpłynął na decyzję. Bruksela zastrzega jednak, że przed dokonaniem wypłaty pierwszej transzy unijnych środków dla Polski musi zostać podpisany dokument, w którym zostaną ustalone reguły oceny wypełnienia „kamieni milowych” Dopiero wówczas nasze władze będą mogły złożyć pierwszy wniosek o wypłatę, a Komisja Europejska wypłaci fundusze, jeśli stwierdzi, że wspomniana ocena jest pozytywna.