Spotkanie z polskimi dziennikarzami w Brukseli

W dniu 21 czerwca br. prof. Bogusław Liberadzki spotkał się w budynku
Parlamentu Europejskiego w Brukseli z polskimi dziennikarzami. Rozmowa
dotyczyła polskiej polityki transportowej, energetycznej oraz pracy
Profesora w Komisji Kontroli Budżetowej PE. Wiceprzewodniczący
Parlamentu UE zwrócił między innymi uwagę na konieczność podejmowania
aktywnych działań mających na celu dywersyfikację źródeł pozyskiwania
energii w Polsce oraz wskazał na olbrzymie korzyści wynikające z
umieszczenia Polski na chińskim Jedwabnym Szlaku. Profesor poruszył
także temat niskiej absorpcji środków z Funduszu Spójności przez
Polskę oraz opisał potencjalne skutki Brexitu dla budżetu Unii
Europejskiej.