Spotkanie z przewodniczącym PE Davidem Sassolim

We wtorek 26 stycznia 2021 roku wraz z moim asystentem w Brukseli Damianem Syjczakiem spotkaliśmy się z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego Davidem Sassoli,.
Odbyłem ciekawą rozmowę o wyzwaniach stojących przed Parlamentem i Unią Europejską w 2021 roku. Będzie to rok przede wszystkim szczepień przeciw COVID-19, ale również rozpoczęcia wdrażania nowych Wieloletnich Ram Finansowych oraz wypłacania środków z Funduszu Odbudowy, które będą miały zmniejszyć skutki obecnego kryzysu i pomóc w odbudowie gospodarek państw UE po pandemii.