Spotkanie ze studentami dziennikarstwa

Dzisiaj  Profesor Bogusław  Liberadzki odbył spotkanie z polskimi studentami dziennikarstwa zorganizowane przez Biuro Informacyjne Parlamentu Europejskiego w Polsce. Dyskusja dotyczyła przede wszystkim zakończonej właśnie debaty na temat sytuacji w Polsce. Studenci mieli również okazję zadać Wiceprzewodniczącemu PE pytania dotyczące funkcjonowania Parlamentu oraz bieżących kwestii politycznych.