Sprawozdanie w sprawie nieuczciwych praktyk

Parlament Europejski przegłosował dzisiaj sprawozdanie w sprawie nieuczciwych praktyk przemysłu przetwórczego, sieci handlowych i przedsiębiorców prowadzących skup płodów rolnych, owoców i warzyw. Podkreślono, że powstają wielkie zyski tych firm kosztem rolników, ogrodników czy sadowników. Sprawozdanie zobowiązuje rządy państw członkowskich do energicznych i skutecznych działań. Parlament Europejski zatem chce zmusić rządy do ochrony producentów rolnych, a także chronić konsumentów przed nadmiernie wysokimi cenami.

Sprawozdanie w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie nieuczciwych praktyk handlowych w relacjach między przedsiębiorstwami w łańcuchu dostaw żywności