W „Minęła 20”

W „Minęła 20”  o wyroku Trybunału Konstytucyjnego, który uznał, że zapis Kodeksu wykroczeń o odpowiedzialności przedsiębiorcy,  odmawiającego udzielenia usługi w związku z różnicą poglądów, uznawany za antydyskryminacyjny, jest niezgodni z ustawa zasadniczą. O wolnościach prowadzenia działalności, wyznania i mniejszości oraz dyskryminacji ludzi w związku z przekonaniami. / od 14 minuty /

„Minęła 20” /27.06.2019 r./