Warsaw Economic Hub

Warsaw Economic Hub (WEH) to coroczne międzynarodowe spotkanie, poświęcone kluczowym zagadnieniom regionu CEE, Europy i świata, obserwowanym z perspektywy Polski, pełniącej rolę międzynarodowego interaktywnego centrum biznesowo-gospodarczego.
Wczoraj odbyła się 10, a więc jubileuszowa edycja konferencji Warsaw Economic Hub. Jako najsilniejsza gospodarka Unii Europejskiej w tej części kontynentu Polska odgrywa kluczową rolę swoistego interaktywnego centrum gospodarczego, przyciągając inwestycje, oferując dostęp do rynków zbytu, a także najnowocześniejsze rozwiązania logistyczne i z obszaru zaawansowanych usług dla biznesu. Jak co roku gospodarzami imprezy były dwie redakcje – The Warsaw Voice oraz International New York Times. W spotkaniu wzięło udział kilkuset ekspertów, liderów biznesu, przedstawicieli środowisk opiniotwórczych – m.in. prof. Günter Verheugen (przypominam – człowiek nad wyraz Polsce życzliwy, który jako komisarz UE ds. Rozszerzenia Unii odegrał niezwykle pozytywną rolę w trakcie naszych negocjacji akcesyjnych), Mirosław Gronicki, Stanisław Kluza, czy Jerzy Osiatyński.
W tym roku głównym motywem obrad była rola innowacji w rozwoju gospodarczym Polski, także w aspekcie międzynarodowym. Obecne były i żywo dyskutowane również inne tematy: Innowacyjny Hub Polska. Jeszcze marzenie, czy już realizowany plan?; Współczesne wyzwania geopolityczne i ich wpływ na gospodarkę w Europie i poza nią; Innowacyjne miasta. Czy przyszłość jest już teraz?; Jaka przyszłość Unii Europejskiej i Polski w Unii?
Zostałem zaproszony i uczestniczyłem w dyskusji podczas tego właśnie panelu. Zastanawialiśmy się, jaka może być ta nadchodząca, wspólna Europa, która jest właściwie już u bram? Czy będzie to Europa różnych prędkości, czy może Stany Zjednoczone Europy? A może rozwijać się będziemy wedle innego, jakiegoś pośredniego scenariusza? Próbowaliśmy także określić, co jest najbardziej prawdopodobne, obiecujące lub niekorzystne dla przyszłości Europy, Polski i regionu? Próbowaliśmy zdefiniować najważniejsze wzajemne oczekiwania, wyzwania i nieporozumienia. Jak wiadomo, żadnego z tych zjawisk w stosunkach między niektórymi państwami a Unią nie brakuje. Moderatorami naszej dyskusji byli Guenter Verheughen i Andrzej Jonas.

/zdjęcia: http://warsaweconomichub.pl/