Warsztat „Inwestycje w UE: gdzie jesteśmy?”

We wtorek, 23 stycznia 2018 r., Prof. Bogusław Liberadzki przewodniczył warsztatom organizowanym przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego poświęconym funduszom europejskim, które mają pobudzić gospodarki państwa członkowskich. Podczas spotkania zatytułowanego „Inwestycje w UE: gdzie jesteśmy?” (”Investments in the EU: where are we?”), debatowano na temat możliwości lepszego wykorzystania funduszy takich jak Europejski Fundusz Inwestycji Strategicznych (European Fund for Strategic Investments) oraz Europejskie Fundusze Strukturalne i Inwestycyjne (European Structural and Investment Funds) oraz łączenia ich z innymi instrumentami finansowymi, tak, zapewnić ich beneficjentom maksymalne dodatkowe korzyści. W warsztatach brali udział Robert Pernetta i Matthieu Bertrand, przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego; Dr Jorge Nuñez Ferrer, przedstawiciel Centre for European Policy Studies (CEPS); Stefan Appel, przedstawiciel Komisji Europejskiej (DG REGIO) oraz Aleksandra Dmitruk, przedstawicielka Ministerstwa Rozwoju. Podczas spotkania rozważano możliwości poprawy wydatkowania środków i poddawania ich międzyokresowym przeglądom. Profesor Liberadzki podkreślił, że to dobrze, że mamy możliwość korzystania ze środków w ramach Funduszy EFSI i ESIF. Ważne jest jednak, aby środki unijne nie były jednorazowym wydatkiem, stąd też pożądane jest, aby przyciągały kapitał prywatny i stanowiły dobrą inwestycję na przyszłość. Bogusław Liberadzki zwrócił również uwagę ekspertów na konieczność formułowania informacji na temat funduszy w sposób jasny i konkretny, co umożliwi ich lepsze wykorzystanie.