Wyrażam ból z powodu śmierci Śp. Stanisława Baszczyńskiego

Wyrażam ból z powodu śmierci Śp. Stanisława Baszczyńskiego.
Łączyły nas dziesiątki lat znajomości i współpracy w dziedzinie międzynarodowego transportu samochodowego i spedycji. Stanisław Baszczyński był znakomitym profesjonalistą, sprawnym managerem, a także człowiekiem o wielkich przymiotach charakteru. Małżonce oraz wszystkim najbliższym składam serdeczne kondolencje, szczególne wyrazy kieruję do Syna Bartka, który był i jest jednym z moich współpracowników. Zachowajmy Śp. Stanisława Baszczyńskiego we wdzięcznej pamięci.