Wystawa fotograficzna „Twarze polskiej kultury – muzyka, literatura, film, sztuka” w Parlamencie Europejskim

We wtorek, 30 stycznia 2018 r., Prof. Bogusław Liberadzki, Wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego otworzył wystawę fotograficzną pt. „Twarze polskiej kultury – muzyka, literatura, film, sztuka”. Wystawa prezentuje portrety wybitnych polskich artystów. Autorem zdjęć jest Maciej Kłoś, fotograf i dziennikarz. Uroczyste otwarcie wystawy zgromadziło wielu przedstawicieli świata kultury, nauki i polityki. Otwierając wystawę prof. Bogusław Liberadzki zwrócił uwagę na to, że dorobek polskich twórców: pisarzy, kompozytorów, artystów, aktorów, muzyków jest znaczącą częścią kultury europejskiej, a dla Europy ważnym spoiwem, ich prace opierają się, bowiem na doświadczeniach zarówno polskich, jak i europejskich. Fotografie będą prezentowane do dnia 2 lutego 2018 r. w sali JAN 3Q Area budynku Parlamentu Europejskiego.