XIV Międzynarodowa konferencja Euro-Trans 2018

Obchodząca jubileusz 50-lecia Katedra Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Wydział Zarządzania i Ekonomiki Usług Uniwersytetu Szczecińskiego zorganizowały wspólnie międzynarodową konferencję, podczas której dyskutowaliśmy na temat różnych wizji mobilności w Europie, o dostępności europejskiej infrastruktury transportowej i o uczciwej konkurencji w transporcie.
Od lat Międzynarodowa Konferencja Euro-Trans łączy środowisko akademicko-naukowe z praktyką gospodarczą i stanowi platformę wymiany najnowszej wiedzy, osiągnięć naukowo-badawczych i innowacyjnych rozwiązań wdrożonych lub wdrażanych w transporcie.
Mobilność – wizje przyszłości
Chcielibyśmy, mówiłem otwierając konferencję, żeby przyszłość mobility (mobilności) rozpatrywać osadzając ją w takich oto warunkach.
Po pierwsze traktując ją jako cechą immanentną swobody osobistej. To poniekąd jest signum temporis – im jest nam lepiej, tym więcej się poruszamy. A czasami się poruszamy, żeby było nam jeszcze lepiej. Taki zresztą jest też cel europejskiej polityki transportowej: wspierać konkurencyjność gospodarki i przyczyniać się do systematycznego podnoszenie jakości życia obywateli.
A wizja przyszłości? To jest pytanie, w jaki sposób będzie się to odbywać, jak dużo tej mobilności będzie potrzeba, żeby stymulować wzrost i czy wzrost będzie się odbywał w nieskończoność? Poza tym, czy będzie to tylko wzrost, czy również rozwój i, w jaki sposób te oczekiwania zaspokoić, a więc jak uczynić te wizje realnymi?
Pojawiają się nowe rodzaje mobilności – oprócz tej osobistej w jej fizycznym aspekcie, także na przykład mobilność wirtualna. Pierwszą znamy, druga się rodzi.
Od jednego z panelistów, prof. Wojciecha Paprockiego usłyszeliśmy, że są już w Polsce trzy politechniki, które dysponują czymś takim jak jaskinia technik immersyjnych. Jest to taka przestrzeń, w którą człowiek wchodzi i może się poruszać bez ograniczenia dystansu, ponieważ wirtualnie mu się wydaje, że jest tam, gdzie chce być. Największa w Europie taka jaskinia jest w Magdeburgu.
– To są nowe wymiary, mówił prof. Paprocki, w których przyjdzie prawdopodobnie pracować naszym absolwentom.
Konferencja Euro-Trans 2018 i 50-lecie Katedry Transportu Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, którą mam zaszczyt kierować, stały się także okazją do zauważenia przez moich współpracowników, kolegów i przyjaciół mojego prywatnego jubileuszu – 70-lecia.
Za wszystkie dowody sympatii okazane mi wówczas, jak również przez licznych przyjaciół i internautów, tą drogą jeszcze raz serdecznie dziękuję.