Zmarł prof. Jerzy Kosiński

Zmarł prof. Jerzy Kosiński – emerytowany profesor byłej Wyższej Szkoły Morskiej w Szczecinie, były prorektor, wieloletni dyrektor mojego biura poselskiego w Szczecinie.
Żegnam przyjaciela, współpracownika, naukowca.
Szanownej Małżonce Barbarze, córce i synowi oraz wnukom składam wyrazy współczucia, podzielam Wasz ból i poczucie wielkiej straty.
Zachowuję we wdzięcznej pamięci Jerzego – niech spoczywa w pokoju.