Biografia

Prof. Bogusław Liberadzki

Poseł do Parlamentu Europejskiego

-Po ukończeniu LO im. Fryderyka Chopina w Sochaczewie w 1966 roku, podjął studia w Szkole Głównej Handlowej na Wydziale Handlu.

-W 1969 roku z programem AIESEC wyjechał do Jugosławii.

-W 1970 roku ukończył Szkołę Główną Handlową w Warszawie uzyskując tytuł magistra ekonomii.

-W 1973 roku odbył trzymiesięczny staż w Wyższej Szkole Ekonomicznej w Bratysławie.

-W 1975 roku obronił pracę doktorską, w 1981 pracę habilitacyjną.

– W latach 1986-1987 był stypendystą Uniwersytetu Illinois.

-Od 1998 roku jest profesorem na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym Transportu Akademii Morskiej w Szczecinie.

-W 1999 roku uzyskał tytuł profesora nauk ekonomicznych, a od 2006 roku jest profesorem zwyczajnym.

-W latach 1986-89 pełnił funkcję Dyrektora Ośrodka Badawczego Ekonomiki Transportu.

-Między 1988 a 89 przewodniczył grupie „Ekonomiki i trendów rozwoju transportu” w Europejskiej Komisji Gospodarczej ONZ w Genewie.

-Od 1989 do 1993 roku był Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Transportu i Gospodarki Morskiej odpowiedzialnym za budżet, finanse, współpracę międzynarodową i lotnictwo cywilne.

-Od 1994 roku jest członkiem Komitetu Transportu PAN oraz zasiada w Radzie Naukowej Instytutu Transportu Samochodowego w Warszawie.

-W latach 1993-97 pełnił funkcję Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej.

-Od 2001 r. jest Kierownikiem Katedry Transportu SGH.

-W latach 1997-2004 był posłem na Sejm RP. Wiceprzewodniczył Komisji Infrastruktury oraz zasiadał w sejmowej Komisji Europejskiej.

-Od 1 maja 2004 roku jest posłem w Parlamencie Europejskim. Zasiada w Komisji Transportu i Turystyki oraz jest wiceprzewodniczącym Komisji Kontroli Budżetowej.

Od stycznia 2012 jest członkiem Prezydium PE oraz członkiem Kolegium Kwestorów PE. Ponadto jest członkiem Delegacji UE – Japonia oraz członkiem zastępcą w delegacji ds. stosunków z krajami Półwyspu Arabskiego.

-W 2008 r. wybrany w Parlamencie Europejskim Posłem Roku za aktywność i skuteczność w dziedzinie Transport.

– W 2012 roku został ponownie wybrany członkiem Prezydencji Partii Europejskich Socjalistów. W tym samy roku wybrany również na Wiceprzewodniczącego Sojuszu Lewicy Demokratycznej.

– W dniu 18 stycznia 2017 w czasie sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego w Strasburgu został wybrany Wiceprzewodniczącym Parlamentu Europejskiego uzyskując poparcie 378 posłów, drugi wynik spośród wszystkich kandydatów.

– W kadencji 2019 – 2024 – Poseł do Parlamentu Europejskiego

Odznaczony medalem im. Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotym i Srebrnym Krzyżem Zasługi. Specjalizuje się w dziedzinie ekonomiki transportu, polityki transportowej i europejskich systemów transportowych. Jest autorem i współautorem wielu publikacji krajowych i zagranicznych, prac badawczych oraz książek, w tym takich pozycji jak „Uwarunkowania rozwoju systemu transportowego Polski”, „Liberalizacja i deregulacja transportu w Unii Europejskiej”, „Transport- popyt, podaż, równowaga”, czy „Ekonomiczne problemy funkcjonowania transportu w USA i wnioski dla systemu transportowego Polski”.

Kontynuując przeglądanie strony wyrażasz zgodę na umieszczenie plików cookies na Twoim komputerze więcej informacji

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close