Konferencja: ,,Praca w sektorze bezpieczeństwa- domena mężczyzn?”

8 marca to Międzynarodowy Dzień Kobiet, obchodzony na całym świecie. Jest to dzień, w którym honorujemy kobiety i wszystko, co robią dla społeczeństwa każdego dnia.
Bezpieczeństwo jest jednym z obszarów tradycyjnie zarezerwowanych dla mężczyzn. Jednak coraz więcej kobiet podejmuje pracę w tej branży. Obecnie 23,16% z 721 pracowników Dyrekcji Generalnej ds. Bezpieczeństwa Parlamentu Europejskiego to kobiety, 8 marca jest więc okazją, aby porozmawiać o roli kobiet w DG SAFE.

W spotkaniu uczestniczyły m. in. :

Pani Maria De Sterck  główny nadinspektor, szef policyjnej strefy Hamm-Waasmunster w Belgii;

Pani Maresa Meissil  kierownik jednostki ds. Bezpieczeństwa informacji i cyberobrony w Komisji Europejskiej;

Pani Carine Hanssens  szefowa działu dochodzeń sektorowych i technicznych środków przeciwdziałania Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych;

Pani Catherine Schaal  kierownik jednostki ds. Zapobiegania pożarom w Strasburgu;

Pani Maria Arrazeola  Delgado  szefowa służby w Departamencie Bezpieczeństwa i PE w Brukseli.

Spotkaniu przewodniczył Prof. Bogusław Liberadzki jako wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego odpowiedzialny za bezpieczeństwo. 

 

Praca w sektorze bezpieczeństwa- domena mężczyzn