Europejski Tydzień Regionów i Miast w Brukseli

W Brukseli odbył się „Europejski Tydzień Regionów i Miast 2017”. Jego uczestnicy w czasie licznych seminariów i warsztatów mają okazję podyskutować o roli polityki spójności po 2020 roku oraz zainspirować się projektami wdrażanymi w innych miastach i regionach UE dzięki Europejskim Funduszom Strukturalnym i Inwestycyjnym.

Wiceprzewodniczący Parlamentu Prof. Bogusław Liberadzki spotkał się z delegacjami lubuską i słubicko-frankfurcką. Rozmawiano na temat transgranicznych wyzwań transportowych, w dziedzinie zdrowia czy pracy oraz budżetu Unii Europejskiej  w kolejnej perspektywie finansowej po 2020 roku, a co za tym idzie budżecie polityki spójności, dzięki której mogą rozwijać się regiony i gminy w UE. Prof. Liberadzki mówił także o konsekwencjach finansowych Brexitu oraz nowych wyzwania Wspólnoty takich jak np. migracje, podkreślił także konieczność większego zaawansowania wdrażania środków polityki spójności w obecnej perspektywie 2014-2020.