Z prasy niemieckiej

Neues Deutschland

Niemieckie echa debaty o pakiecie mobilności

Ost-West-Gezerre um Lkw-Fahrer

  (…) Bei der Vollversammlung in Straßburg vergangene Woche wurden die Ost-West-Gräben bei diesem Thema auch fraktionsintern sichtbar. »Die katastrophalen Arbeitsbedingungen der Lkw-Fahrer verbessern, darum geht es!«, betonte die österreichische Sozialdemokratin Evelyn Regener. Ihr polnischer Genosse Boguslaw Liberadzki entgegnete, ihm scheine es, als gehe es mehr um »die Beschränkung des Marktzugangs für den Teil Europas, der sich im internationalen Güter- und Personenverkehr als wettbewerbsfähig erwiesen hat«. (…)

/ (…) Na sesji plenarnej w Strasburgu w ubiegłym tygodniu podziały Wschód-Zachód w tej kwestii stały się również widoczne w grupie. „Poprawa katastrofalnych warunków pracy kierowców ciężarówek” – podkreśliła austriacka socjaldemokratka Evelyn Regener. Jej polski towarzysz Bogusław Liberadzki odpowiedział, że wydaje mu się, że chodzi bardziej o „ograniczenie dostępu do rynku dla części Europy, która okazała się konkurencyjna w międzynarodowym transporcie towarów i osób”./ (…)