Czy KPO będzie w końcu zaakceptowany?

Prawdopodobne jest, że w najbliższym czasie Komisja Europejska zatwierdzi polski Krajowy Plan Odbudowy.

Nie oznacza to jednak uruchomienia środków! Te zostaną odblokowane dopiero po wycofaniu się ze zmian w systemie sądownictwa, które Unia uznaje za niezgodne z zasadami praworządności, czyli: likwidacja Izby Dyscyplinarnej, reforma systemu dyscyplinarnego i przywrócenie do pracy zawieszonych sędziów. Polski rząd prawdopodobnie zgodził się na wpisanie tych punktów do KPO, co oznacza, że od ich realizacji będą zależały wypłaty.